Đề ôn thi THPT môn Hóa học lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc

Đề ôn thi THPT môn Hóa học lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word

tai lieu monster de thi thu mon hoa hoc thptqg 2022 vinh phuc 2

+ Hỗn hợp X gồm hai kim loại Ca và Ba.
Thí nghiệm 1: Để đốt cháy hết m gam X cần dùng hết V1 lít khí oxi.
Thí nghiệm 2: Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được V2 lít khí H2.
Biết thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
Mối quan hệ giữa V1 và V2 là?
+ Chất X (CxHyO9N4) là peptit mạch hở được tạo ra từ axit glutamic và glyxin. Chất Y (CnH2nO6Nt) là peptit mạch hở được tạo từ lysin và glyxin. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 1 mol NaOH đã phản ứng, thu được dung dịch chứa 119,98 gam hỗn hợp các muối của các aminoaxit. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
+ Nung nóng 1,26 mol hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong một bình kín, đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và 13,44 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 22,8. Cho Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm 2,7 mol HCl và 0,38 mol HNO3 đun nhẹ, thu được dung dịch P và 7,168 lít hỗn hợp khí T (đktc) gồm NO và N2O. Cho P tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được m gam kết tủa và 0,448 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa học liên trường THPT – Nghệ An