Đề KSCL Vật lý 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề KSCL Vật lý 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra chất lượng Vật lý 12 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2) và ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Vật lý 12 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

+ Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.
B. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.
C. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
D. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
+ Công thoát của electron đối với một kim loại là 2,3 eV. Chiếu lên bề mặt kim loại này lần lượt hai bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,45 μm và λ2 = 0,50 μm. Hãy cho biết bức xạ nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại này?
A. Cả hai bức xạ trên đều không thể gây ra hiện tượng quang điện.
B. Chỉ có bức xạ có bước sóng λ1 là có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
C. Cả hai bức xạ trên đều có thể gây ra hiện tượng quang điện.
D. Chỉ có bức xạ có bước sóng λ2 là có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.
+ Tại trạm điện, người ta dùng máy tăng áp để truyền một công suất điện không đổi đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha, điện áp hiệu dụng ở hai cực của máy phát không đổi. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 75%. Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp n (vòng) thì hiệu suất quá trình truyền tải là 91%. Nếu tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp thêm 3n (vòng) nữa, thì hiệu suất quá trình truyền tải là?

Đọc tiếp  Đề thi ĐGNL chuyên biệt 2021 môn Vật lí trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh

TẢI PDF ĐỀ THI