Đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Tiếng Anh trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Đề KSCL thi THPT 2020 lần 3 môn Tiếng Anh trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word

tai lieu monster de thi thu mon tieng anh thptqg 2022 vinh phuc 3 1

+ Birth-control was developed. Women could delay having children.
A. Because of the development of birth-control, women could delay having children.
B. In spite of the development of birth-control, women could delay having children.
C. In order to develop birth-control, women could delay having children.
D. But for the development of birth-control, women could delay having children.
+ After she had spent the whole month studying the effects of deforestation, she collected enough data.
A. After she collected enough data, she spent the whole month studying the effects of deforestation.
B. She had collected enough data but she still spent the whole month studying the effects of deforestation.
C. Having spent the whole month studying the effects of deforestation, she was collected enough data.
D. Having spent the whole month studying the effects of deforestation, she collected enough data.
+ They won the final match just because they had an excellent goalkeeper.
A. Their excellent goalkeeper prevented them from winning the final match.
B. They didn’t win the final match because their goalkeeper was not excellent enough.
C. But for the excellent goalkeeper, they would have lost the final match
D. If their goalkeeper were not excellent, they would always lose the final match.
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  Đề thi thử Tiếng Anh TN THPT 2021 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương