Đề KSCL Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

Đề KSCL Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

+ Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào.
+ Trong giờ thực hành, một nhóm học sinh đã tiến hành đo các chỉ tiêu sinh lý của mình ở 2 thời điểm như sau:
+ Ở hầu hết lá trưởng thành, quá trình thoát hơi nước chủ yếu được thực hiện thông qua cấu trúc nào sau đây?
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh