Đề KSCL GDCD 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

Đề KSCL GDCD 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

+ Việc công dân được tự do lựa chọn những loại hình trường lớp khác nhau, thể hiện nội dung nào trong quyền học tập của công dân?
+ Vì muốn anh L được vào diện quy hoạch cán bộ xã, nên vợ anh L là chị X đã gợi ý để anh T bỏ phiếu cho chồng mình nhưng anh T đã từ chối. Chị X đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
+ Theo C Mác, chúng ta có thể dựa vào đâu để phân biệt các thời đại kinh tế khác nhau trong lịch sử ?
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An