Đề KSCL đội tuyển HSG Địa lí 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Đề KSCL đội tuyển HSG Địa lí 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức tự luận với thang điểm 10, đề gồm 10 câu, học sinh làm bài thi Địa lí trong 180 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL đội tuyển HSG Địa lí 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp?
+ Cho bảng số liệu: Dân số và tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1990 – 2010. Nhận xét và giải thích về dân số và tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1990 – 2010.
+ Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản thế giới giai đoạn 2009 – 2014 (Đơn vị: triệu tấn). Vẽ biểu đồ so sánh sản lượng thuỷ sản khai thác với sản lượng thuỷ sản nuôi trồng của thế giới giai đoạn 2009 – 2014.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề thi chọn HSG Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh