Đề kiểm tra Sinh học 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh

Đề kiểm tra Sinh học 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh

+ Ở một loài động vật ngẫu phối, con đực có cặp NST giới tính XY, con cái XX. Xét 4 gen, trong đó: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường; gen thứ hai có 4 alen nằm trên vùng tương đồng của X và Y, gen thứ ba có 3 alen nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y; gen thứ 4 có 5 alen nằm trên NST Y không có alen trên X. Theo lý thuyết, ở loài động vật này có tối đa bao nhiêu kiểu gen về bốn gen nói trên?
+ Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột biến, tính theo lý thuyết thì xác suất xuất hiện cây thân cao, hoa trắng ở F2 là?
+ Lưới thức ăn là:
A. gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
B. gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
C. nhiều chuỗi thức ăn.
D. gồm nhiều loài sinh vật trong đó có sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

Đọc tiếp  Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học lần 2 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

TẢI PDF ĐỀ THI