Đề kiểm tra kiến thức môn Tiếng Anh lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

Đề kiểm tra kiến thức môn Tiếng Anh lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

Đề kiểm tra kiến thức môn Tiếng Anh lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội vừa được tailieumonster.com cập nhật mới nhất. Các em học sinh hãy tham khảo và tải đề thi theo thông tin bên dưới nhé. Chúng tôi hi vọng với đề thi này sẽ giúp các em củng cố kiến thức của mình cho những kì thi sắp tới.

tai lieu monster de thi thu mon dia ly thptqg 2022 dhqg ha noi

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word

+ Which of the following could be the main idea of the passage?
A. Children should be discouraged to play sports when they are too young.
B. The negative impacts sports bring children outweigh their positive effects.
C. Playing sports is not always beneficial to children’s health.
D. Playing sports may make children more violent.
+ Millions of people are using cell phones today. In many places, it is actually considered unusual not to use one. In many countries, cell phones are very popular with young people. They find that the phones are more than a means of communication – having a mobile phone shows that they are cool and connected.
+ Electronic devices are bad for your eyes. Their radiation is very harmful.
A. Electronic devices, which are bad for your eyes, their radiation is very harmful.
B. Electronic devices, whose radiation is very harmful, are bad for your eyes.
C. Electronic devices that their radiation is very harmful are bad for your eyes.
D. Electronic devices which their radiation is very harmful are bad for your eyes.
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  Đề KSCL Tiếng Anh THPTQG 2020 lần 2 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc