Đề kiểm tra cuối học kì 1 Lịch sử 10 năm 2021 – 2022 trường THPT thị xã Quảng Trị

tailieumonster.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 Lịch sử 10 năm 2021 – 2022 trường THPT thị xã Quảng Trị; bạn đọc có thể tải xuống miễn phí file PDF + file WORD để phục vụ cho quá trình học tập và giảng dạy.

Câu 1. Nhà thám hiểm nào đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển từ năm 1519 đến năm 1522? A. Va-xcô đơ Ga-ma. B. Đi-a-xơ. C. Cô-lôm-bô. D. Ma-gien-lan. Câu 2. Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Tây thuận lợi cho những hoạt động kinh tế nào sau đây? A. Thủ công nghiệp và thương nghiệp. B. Khai thác lâm sản và chăn nuôi. C. Nông nghiệp và dịch vụ. D. Nông nghiệp và chăn nuôi. Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách của vương triều Mô-gôn (1526 – 1707) dưới thời vua A-cơ-ba ở Ấn Độ ? A. Tự dành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị chính trị. B. Xây dựng khối hòa hợp dân tộc, hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo. C. Những người không theo đạo Hồi, phải nộp “thuế ngoại đạo”. D. Áp đặt Hồi giáo vào cư dân theo Phật giáo và Hinđu giáo.
Câu 4. Nội dung nào không phải là kết quả mà các cuộc phát kiến địa lí đem lại? A. Tạo điều kiện cho sự giao lưu giữa các nền văn hóa . B. Xuất hiện các thành thị trung đại. C. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. D. Tìm ra những vùng đất mới .con đường mới ,dân tộc mới. Câu 5. Quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển thịnh đạt nhất trong khoảng: A. thế kỉ XIX. B. nữa sau thế kỉ X-nữa đầu thế kỉ XVIII. C. thế kỉ X-XV. D. thế kỉ I- IX. Đề KT chính thức (Đề có 04 trang) Mã đề: 101 Câu 6. Nét nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Vương quốc Lan Xang ở các thế kỉ XV – XVII là gì? A. Chỉ giao thương buôn bán với Ấn Độ và Campuchia. B. Chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng. C. Là vương quốc ham chiến trận nhất khu vực Đông Nam Á. D. Đẩy mạnh giao thương với các nước phương Tây. Câu 7. Trong xã hội cổ đại phương tây Hy Lạp –Rô-ma lực lương nào là lao động chính làm ra nhiều của cải nhất cho xã hội ? A. Nô lệ. B. Chủ nô. C. Nông dân. D. Quý tộc.
Câu 8. Ngành kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì? A. Công thương nghiệp. B. Thương nghiệp. C. Thủ công nghiệp. D. Nông nghiệp. Câu 9. Tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và có một nguồn gốc tổ tiên xa xôi được gọi là gì? A. Thị tộc. B. Bầy người nguyên thủy. C. Bộ lạc. D. Công xã. Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện các thành thị trung đại ở Tây Âu? A. Thủ công nghiệp diễn ra quá trình chuyên môn hóa. B. Đời sống vật chất của nông nô trong lãnh địa được cải thiện. C. Sự phát triển của sản xuất nông nghiệp trong lãnh địa. D. Nông nô được giải phóng, họ đến thành thị để sản xuất nông nghiệp. Câu 11. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được định hình và phát triển dưới thời kì vương triều nào sau đây? A. Hác-sa (606 – 647). B. Đê-li (1206 – 1526) C. Mô-gôn (1526 – 1707) D. Gúp-ta (319 – 606). Câu 12. Đến thế kỉ XII, tôn giáo nào đã có ảnh hưởng lớn đến Vương quốc Campuchia? A. Hồi giáo. B. Hin-đu giáo. C. Thiên chúa giáo. D. Phật giáo Đại thừa.
Câu 13. Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí? A. Hi Lạp ,Italia. B. Tây Ban Nha,Anh. C. Anh,Hà Lan. D. Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha. Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng thân phận của nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu? A. Bị gắn chặt vào ruông đất và lệ thuộc vào lãnh chúa. B. Không có ruông đất và phải nhận ruông của lãnh chúa. C. Đươc coi như những công cụ biết nói. D. Phải nộp tô.thuế nặng nề cho lãnh chúa. Câu 15. Chế độ phong kiến Trung Quốc đạt đến đỉnh cao ở triều đại nào sau đây? A. Minh (1368 – 1644) B. Đường (618 – 907) C. Hán (206 TCN – 220) D. Tần (221TCN – 206 TCN).

Đọc tiếp  Đề thi HK1 Lịch sử 10 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF