Đề khảo sát Vật lý 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Vật lý 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

+ Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức?
+ Một vật dao động điều hòa có phương trình x = x0cosπft. Tần số dao động của vật là:
+ Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Li độ vật khi động năng bằng một nửa thế năng của lò xo là:
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Vật lý trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh