Đề khảo sát Vật lí 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Vật lí 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

+ Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là:
+ Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là?
+ Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin?
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Vật lý trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh