Đề khảo sát Toán 12 đầu năm học 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Đề khảo sát Toán 12 đầu năm học 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh. Trích dẫn đề khảo sát Toán 12 đầu năm học 2021 – 2022 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:

+ Một nhóm học sinh gồm 6 năm trong đó có bạn nam tên EN và 4 nữ trong đó có bạn nữ tên COVI được xếp ngẫu nhiên vào 10 ghế trên một hàng ngang để dự lễ khai giảng năm học 2021 – 2022. Xác suất để xếp được giữa hai bạn nữ gần nhau có đúng 2 bạn nam, đồng thời EN không ngồi cạnh COVI là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD không là hình thang. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là?
A. Đường thẳng đi qua S và song song BC.
B. Đường thẳng SO với O là giao điểm của AC và BD.
C. Đường thẳng SE với E là giao điểm của AD và BC.
D. Đường thẳng SI với I là giao điểm của AB và CD.
+ Cho dãy số un được xác định bằng số hạng tổng quát 2 1 3 1 n n u n. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Dãy un là dãy số tăng và không bị chặn.
B. Dãy un là dãy số giảm và không bị chặn.
C. Dãy un là dãy số giảm và bị chặn.
D. Dãy un là dãy số tăng và bị chặn.

TẢI TÀI LIỆU PDF TẠI ĐÂY
Đọc tiếp  [PDF] #1 Đáp án gợi ý đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2022 tất cả các môn