Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Tiếng Anh 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc vừa được tailieumonster.com cập nhật mới nhất. Các em học sinh hãy tham khảo và tải đề thi theo thông tin bên dưới nhé. Chúng tôi hi vọng với đề thi này sẽ giúp các em củng cố kiến thức của mình cho những kì thi sắp tới.

tai lieu monster de thi thu mon dia ly thptqg 2022 vinh phuc

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word

+ Which of the following best serves as the title for the passage?
A. Nepal’s strategies to child protection programming.
B. Child marriage – A completely tractable problem in Nepal.
C. One type of child abuse in Nepal: Child Marriage.
D. Nepal Government in an attempt to reduce social inequality.
+ The word “imprisonment” in the last paragraph could be best replaced by _______.
A. custody B. salvation C. emblem D. detention.
+ She was brought up in a well-off family. She can’t understand the problems we are facing.
A. broke B. comfortable C. kind D. wealthy.
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Tiếng Anh trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh