Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

+ Trong tạo giống mới bằng phương pháp đột biến, người ta thường không áp dụng cho đối tượng nào sau đây?
+ Trong kĩ thuật chuyển gen, plasmit đóng vai trò nào sau đây?
A. Thể truyền B. Enzym nối. C. Tế bào cho D. Tế bào nhận.
+ Sự di truyền của các tính trạng do gen nằm trên nhiễm sắc thể Y quy định (không có alen tương ứng trên X) có đặc điểm gì?

Đọc tiếp  Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc