Đề khảo sát Hóa học 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Đề khảo sát Hóa học 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word

tai lieu monster de thi thu mon hoa hoc thptqg 2022 thuan thanh bac ninh 1

+ Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M vào 30 mldung dịch HCl 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được số mol CO2 là.
+ Hòa tan 5,4 gam Al vào dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cho 300 ml dung dịch NaOH 2,2M vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là.
+ Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Hóa học trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh