Đề HSG Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + đáp án / hướng dẫn giải đề HSG Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội.

+ Nêu những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta như thế nào? Tại sao người Việt vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc?
+ Giữa các quốc gia cô đại phương Đông và các quốc gia cỏ đại phương Tây có sự khác nhau như thế nào về điều kiện tự nhiên,đặc điểm kinh tế và thể chế chính trị?
+ Trình bày hiểu biết của em về nguồn gốc và vai trò của thành thị trung đại ở Châu Âu?

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề thi Olympic 24/03/2021 môn Lịch sử 10 sở GD&ĐT Quảng Nam