Đề HSG Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + đáp án / hướng dẫn giải đề HSG Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội.

+ Viết công thức hidroxit cao nhất của Y, tính phần trăm khối lượng của Y trong hidroxit cao nhất?
+ Viết 5 phương trình phản ứng điều chế khí Cl2. Cho biết những phản ứng có thể sử dụng để điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm.
+ Thổi khí Cl2 vào dung dịch Na2CO3 thấy có khí X bay ra. Thu khí X này vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thấy dung dịch trở nên đục. Giải thích bằng các phản ứng.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề thi chọn HSG Hóa học 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh