Đề HSG Địa lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + đáp án / hướng dẫn giải đề HSG Địa lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội.

+ Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở đâu? Vì sao trồng ở đó?
+ Kể tên các đới khí hậu theo thứ tự từ xích đạo về cực? Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào và thuộc kiểu khí hậu nào?
+ Chứng minh rằng điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản để phát triển và phân bố nông nghiệp.

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề thi HSG Địa lý 10 THPT năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc