Đề học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề học kỳ 2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long; bạn đọc có thể tải xuống miễn phí file PDF và file WORD (.doc / .docx) để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Câu 1: Trên đường tròn, cho một cung có số đo 16 π rad và độ dài của cung là 2,94 cm. Bán kính của đường tròn đó xấp xỉ bằng?
Câu 2: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm A(2;3) và đường thẳng dx y 2 3 1 0. Phương trình đường thẳng d’ qua A và song song đường thẳng d là?
Câu 3: Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc 60°. Biết CA = 140 m, CB = 180 m. Tính được khoảng cách AB bằng?
Câu 4: Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch chéo, không kể bờ) biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
Câu 5: Cho góc α thỏa mãn tan 2α. Tính 2 2 2 2 sin 3sin cos 4cos sin 3cos.
Câu 6: Chiều cao (mét) của 40 cây lim trong 1 cánh rừng được ghi nhận trong bảng sau: Chiều cao (m) 9 10 11 12 13 Tần số 7 6 9 10 8. Độ lệch chuẩn của bảng số liệu trên xấp xỉ bằng?
Câu 7: Điều kiện của bất phương trình 1 x 3 x.
Câu 8: Cho 0 2 π α. Khẳng định nào sau đây là sai?
Câu 9: Cho 2 sin 5 α và 2 3 2 α π π. Khi đó cosα bằng?
Câu 10: Cho dãy số liệu thống kê: 28, 16, 13, 18, 12, 28, 22, 13, 16. Trung vị của dãy số liệu trên là A. 19. B. 18. C. 17 . D. 16.

Đọc tiếp  Đề thi học kì 2 Toán 10 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

TẢI TÀI LIỆU PDF