Đề cương ôn thi HK2 Lịch sử 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Đề cương ôn thi HK2 Lịch sử 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Để giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 sắp tới, tailieumonster.com sưu tầm và chia sẻ đến các bạn đề cương ôn thi HK2 Lịch sử 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai.

Khái quát nội dung đề cương ôn thi HK2 Lịch sử 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC TỪ 1858 ĐẾN 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG.
1. Nêu tình hình của Việt Nam giữa TK XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp?
2. Tại sao thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên? Trình bày chiến sự tại Đà Nẵng?
3. Âm mưu của Pháp khi tấn công Gia Định? Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta tại Gia Định và Nam Kì thể hiện như thế nào? Thái độ, hành động của triều đình?
4. Thủ đoạn của Pháp khi đánh Bắc Kì lần thứ nhất? Hành động của nhân dân, thái độ của nhà Nguyễn khi Pháp đánh Bắc Kì lần nhất?
5. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần hai như thế nào? Hành động của nhân dân, thái độ của nhà Nguyễn khi Pháp đánh Bắc Kì lần hai?
7. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp từ 1858 đến 1884?
8. Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước?
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX.
1. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương?
2. Trình bày 2 giai đoạn của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối TK XIX và rút ra đặc điểm của mỗi giai đoạn?
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT.
1. Phan Bội Châu và những sự kiện chứng minh chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động?
2. Phan Châu Trinh và những sự kiện chứng minh chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp cải cách?
3. Dựa vào kiến thức đã học, rút ra điểm khác biệt của khuynh hướng cứu nước đầu thế kỉ XX với khuynh hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX (Mục tiêu, lãnh đạo, hình thức đấu tranh….)
4. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các khuynh hướng cứu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TẢI PDF TÀI LIỆU