Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 2

Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 2

Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 2 gồm 4 trang, trình bày một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận tiêu biểu trong chương trình HK2 môn Lịch sử 11, các câu hỏi trong đề cương này cũng là các câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Lịch sử 12. Đề cương cũng là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy, cô giáo trong quá trình biên soạn đề thi.

Trích dẫn đề cương Lịch sử 11 học kỳ 2:
+ Mục đích hoạt động của Duy tân Hội là:
A. Đánh đuổi giặc Pháp và phong kiến giành độc lập dân tộc.
B. Đánh đuổi giặc Pháp khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước cộng hòa dân quốc Việt Nam.
C. Đánh đuổi thực dân Pháp Giành độc lập, thành lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.
D. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục lại chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam.
+ Chủ trương của Liên xô với các nước tư bản sau khi Đức, Italia, Nhật hình thành liên minh phát xít?
A. Liên kết với các nước tư bản Anh, Pháp để chống phát xít.
B. Đối đầu với các nước tư bản Anh, Pháp.
C. Hợp tác chặt chẽ với các nước Anh, Pháp trên mọi lĩnh vực.
D. Khộng hợp tác với các nước tư bản vì các nước tư bản dung dưỡng phe phát xít.
+ Các nước phát xít sau khi hoàn thành liên minh có hành động gì?
A. Tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều nơi trên thế giới.
B. Đầu tư vốn vào nhiều nơi trên thế giới.
C. Tăng cường vũ khí cho quân đội chuẩn bị chiến tranh.
D. Ra sức đầu tư phát triển vũ khí mới chuẩn bị chiến tranh.

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK2 Lịch sử 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

TẢI PDF TÀI LIỆU