Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 6 trang giới thiệu các nội dung kiến thức Lịch sử mà học sinh 11 cần nắm vững để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát chất lượng giữa HK1 Lịch sử 11 và thi kết thúc HK1 Lịch sử 11, ngoài ra đề cương còn giới thiệu một số câu hỏi trắc nghiệm tiêu biểu có khả năng xuất hiện trong các bài thi nói trên.

Trích dẫn đề cương ôn tập Lịch sử 11 học kỳ 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội:
+ Việc tiến hành các cuộc chiến tranh như: chiến tranh xâm lược Đài Loan (1894 – 1895); Nga – Nhật (1904 – 1905) chứng tỏ:
A. Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
B. Nhật Bản đã đủ sức cạnh tranh với các cường quốc lớn.
C. cải cách Duy tân Minh trị giành thắng lợi hoàn toàn.
D. Thiên hoàng Minh Trị là một vị tướng cầm quân giỏi.
+ Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cải cách về quân sự của vua Minh trị (1868)?
A. Phát triển công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí.
B. Mua vũ khí của phương Tây để hiện đại hóa quân đội.
C. Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.
D. Thực hiện chế độ nghĩa vụ thay thế cho chế độ trưng binh.
+ Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc đến châu Á như thế nào?
A. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
B. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.
C. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu kinh tế.
D. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

Đọc tiếp  Tóm tắt kiến thức Lịch sử 11

TẢI PDF TÀI LIỆU