Đề cương ôn tập Lịch sử 11 HK2

Đề cương ôn tập Lịch sử 11 HK2

Đề cương ôn tập Lịch sử 11 HK2 gồm 14 trang tuyển chọn 113 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 trọng tâm giai đoạn học kỳ 2, đây là các câu hỏi bao quát các nội dung quan trọng môn Lịch sử 11, nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong đề thi HK2 Lịch sử 11.

Trích dẫn đề cương ôn tập Lịch sử 11 HK2:
+ Nhận định nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của phong trào Ngũ tứ?
A. Lần đầu giai cấp công nhân Trung Quốc xuất hiện trên vũ đài chính trị.
B. Tính chất phong trào đã chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang dân chủ tư sản kiểu mới.
C. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng chính trị độc lập.
D. Đánh đổ hoàn toàn ách thống trị của thực dân, phong kiến.
+ Mục đích hoạt động của Hội Duy Tân là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp và phong kiến giành độc lập dân tộc.
B. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.
C. Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam.
D. Đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục lại chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam.
+ Nguyễn Ái Quốc quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước vì.
A. Muốn tìm hiểu xem các nước phương Tây làm cách mạng thế nào.
B. Muốn nhờ sự giúp đỡ của Pháp để khai thác hóa văn minh.
C. Muốn nhờ sự giúp đỡ của các nước phương Tây đối với Việt Nam.
D. Tìm liên lạc với những người Việt Nam ở nước ngoài.

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập Địa lý 11 HK2

TẢI PDF TÀI LIỆU