Đề cương ôn tập Lịch sử 10 HK2

Đề cương ôn tập Lịch sử 10 HK2 gồm 6 trang tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận đặc sắc nhất trong chương trình HK2 Lịch sử 10. Thông qua việc trả lời các câu hỏi có trong đề cương, các em học sinh sẽ nắm được các kiến thức quan trọng, nắm được cấu trúc đề thi HK2 Lịch sử 10.

Trích dẫn đề cương ôn tập Lịch sử 10 HK2:
+ Sự sụp đổ của nhà Lê sơ và sự thành lập của nhà Mạc được đánh dấu bằng sự kiện:
A. Mạc Đăng Dung được vua Lê nhường ngôi năm 1527.
B. Quốc công Thái phó Mạc Đăng Dung được nhân dân suy tôn lên làm vua năm 1527.
C. Thế lực phong kiến họ Mạc giành được quyền lực vào năm 1527.
D. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi lập ra nhà Mac năm 1527.
+ Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?
A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản động.
B. Cánh mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.
D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
+ Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn với các nước Phương tây gây ra những hạn chế gì?
A. Đất nước ngày càng ổn định, tránh sự nhò ngó từ bên ngoài.
B. Đất nước lạc hậu, nguy cơ bị các nước Phương tây xâm lược.
C. Đất nước phát triển không phải lo các thế lực bên ngoài.
D. Xã hội rối ren, nhân dân lầm than khổ cực.

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU