Đề cương ôn tập học kỳ 2 Sinh học 11

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Sinh học 11

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Sinh học 11 gồm 3 trang, tuyển chọn một số câu hỏi kiến thức trọng tâm Sinh học 11 học kỳ 2, đây là các các câu hỏi bao quát kiến thức quan trọng mà tất cả các học sinh cần nằm vững để có thể hoàn thành tốt đề thi HK2 Sinh học 11.

Trích dẫn đề cương HK2 Sinh học 11:
+ Trong thức ăn thiếu i-ốt sẽ gây hậu quả gì? Vì sao?
Hậu quả là trẻ em và động vật non chậm hoặc ngừng lớn, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.
Vì: i-ốt là một trong hai thành phần cấu tạo nên tirôxôn. Thiếu i-ôt dẫn đến tới thiếu tirôxôn. Thiếu tirôxôn dẫn đến làm giảm quá trình chuyển hóa và giảm sinh nhiệt ở tế bào nên động vật và người chịu lạnh kém. Thiếu tirôxôn còn làm giảm quá trình phân chia và lớn lên của tế bào.
+ Trong 1 lần sinh sản hữu tính, cá rô phi đẻ được 7000 con. Biết rằng khả năng sống sót của hợp tử là 70%.
a) Hãy tính số hợp tử tạo thành sau quá trình thụ tinh.
b) Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 20%. Hãy tính số tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh.
+ Kể tên và cho ví dụ các hình thức sinh sản vô tính ở động vật?
Có 4 hình thức sinh sản vô tính ở động vật là:
1. Phân đôi: Ví dụ: Amip, roi, trùng giày.
2. Nảy chồi: Ví dụ: Bọt biển, ruột khoang.
3. Phân mảnh: Ví dụ: Bọt biển, giun dẹp.
4. Trinh sinh: Ví dụ: Các loài chân đốt (ong, kiến, rệp).

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

TẢI PDF TÀI LIỆU