Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 7 trang trình bày các nội dung kiến thức học sinh cần nắm và tuyển chọn một số câu hỏi tự luận – trắc nghiệm ôn tập kỳ thi HK1 Sinh học 11.

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC
1. Phần chuyển hóa vật chất ở thực vật và động vật
+ Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ, sự vận chuyển các chất trong cây.
+ Sự thoát hơi nước ở lá.
+ Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật.
+ Quang hợp và hô hấp.
+ Tiêu hóa và biến đổi thức ăn ở các nhóm động vật.
+ Hô hấp ở các nhóm động vật.
+ Tuần hoàn máu và cân bằng nội môi.
2. Phần cảm ứng ở thực vật và ở động vật
+ Hướng động và ứng động.
+ Cảm ứng ở các nhóm động vật và tập tính động vật.
+ Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động.
+ Dẫn truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh và qua xinap từ đó giải thích các hiện tượng.
II. MỘT SỐ CÂU HỎI MINH HỌA
Phần 1. Câu hỏi tự luận.
Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  264 câu trắc nghiệm Sinh học 11 theo dạng bài có đáp án