Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội gồm 7 trang trình bày các nội dung kiến thức cần nắm vững, bộ câu hỏi tự luận – trắc nghiệm gợi ý nhằm giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Sinh học 10.

A. NỘI DUNG ÔN TẬP
+ Các cấp độ tổ chức của thế giới sống và đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
+ Các giới sinh vật.
+ Thành phần hóa học của tế bào.
+ Cấu trúc của tế của tế bào.
+ Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
+ Cấu trúc ATP, đặc tính giải phóng năng lượng.
+ Enzim và vai trò của enzim.
+ Quang hợp ở thực vật: Nguyên liệu, cơ chế, sản phẩm của pha sáng và pha tối.
+ Các giai đoạn trong hô hấp tế bào (nguyên liệu, sản phẩm, vị trí xảy ra).
B. CÂU HỎI GỢI Ý

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK1 Sinh học 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai