Đề cương ôn tập Hóa học 10 HK2

Nhằm giúp các em học sinh lớp 10 có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi cuối năm học – thi HK2 Hóa học 10, tailieumonster.com giới thiệu đến các em Đề cương ôn tập Hóa học 10 HK2, đề cương bao gồm 7 trang chọn lọc các bài tập trắc nghiệm khách quan và tự luận chủ đề Hóa học 10 học kỳ 2, bao gồm: Halogen, Oxi, Lưu huỳnh, Tốc độ phản ứng, Cân bằng Hóa học.

Trích dẫn đề cương Hóa học 10 HK2:
+ Đun nóng hỗn hợp gồm 11,2g bột sắt và 3,2g bột lưu huỳnh, cho sản phẩm tạo thành vào 500ml dung dịch HCl thì thu được hỗn khí và dung dịch A.
a. Tính thành phần % về thể tích mỗi chất khí trong hỗn hợp.
b. Để trung hòa HCl còn dư trong dung dịch A phải dùng 250ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl đã dùng.
+ Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta dùng cách nào sau đây?
A. Rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào nước.
B. Rót từ từ nước vào dung dịch H2SO4 đặc.
C. Rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào nước, khuấy đều.
D. A, B, C đều đúng.
+ Lưu huỳnh đioxit tham gia những phản ứng sau:
SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr (1)
SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)
Phát biểu nào sau đây sai:
A. Ở phản ứng (1) SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa.
B. Ở phản ứng (2) SO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.
C. Ở phản ứng (1) SO2 là chất khử, ở phản ứng (2) H2S là chất khử.
D. Ở phản ứng (2) SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

Đọc tiếp  Lý thuyết và bài tập chuyên đề cấu tạo nguyên tử – Đặng Lam Thiên

Lưu ý: Ngoài những nội dung trên, học sinh cần học kỹ nội dung kiến thức sách giáo khoa để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU