Đề cương ôn tập HK2 Toán 10

Đề cương ôn tập HK2 Toán 10

Nhằm giúp thầy, cô giáo có tư liệu tham khảo, giúp các em có tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Toán 10, tailieumonster.com giới thiệu tài liệu Đề cương ôn tập HK2 Toán 10. Đề cương bao gồm 40 trang, tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 10 học kỳ 2 thuộc các chủ đề:

1. Đại số
Chương 4. Bất đẳng thức bất phương trình
+ Bất phương trình‐ hệ bất phương trình một ẩn
+ Dấu của nhị thức bậc nhất‐ hệ bất bậc nhất hai ẩn
+ Dấu của tam thức bậc hai
Chương 5. Cung và góc lượng giác ‐ công thức lượng giác
+ Cung và góc lượng giác
+ Công thức lượng giác
2. Hình học
Chương 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
+ Hệ thức lượng trong tam giác‐ giải tam giác
Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng phương trình đường thẳng
+ Phương trình đường tròn‐tiếp tuyến với đường tròn
+ Phương trình đường Elip

Trích dẫn đề cương ôn tập HK2 Toán 10:
+ Cho phương trình: mx^2 – 2(m – 1)x + 4m – 1 = 0, tìm tất các các giá trị của tham số m để phương trình có:
a) Hai nghiệm trái dấu
b) Hai nghiệm phân biệt
c) Các nghiệm dương
d) Các nghiệm âm
+ Cho ba điểm A(2; 0), B(4; 1), C(1; 2) lập thành ba đỉnh của tam giác.
a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AB
b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC
c) Viết phương trình đường trung tuyến AM của tam giác
d) Viết phương trình tổng quát của các đường cao AH, BH, từ đó tìm tọa độ trực tâm của tam giác
e) Viết phương trình tổng quát đường trung bình MN của tam giác ABC với M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC
f) Viết phương trình đường trung trực của cạnh AB,AC từ đó tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
g) Tính khoảng cách từ C đến đường thẳng AB
h) Tính góc B của tam giác ABC
i) Tính diện tích của tam giác ABC
+ Cho phương trình: ax + by + c = 0 (1) với x^2 + b^2 > 0. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. (1) là phương trình tổng quát của đường thẳng có vectơ pháp tuyến là n =(a; b)
B. a = 0 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục Ox
C. b = 0 (1) là phương trình đường thẳng song song hoặc trùng với trục Oy
D. Điểm M0 (x0; y0) thuộc đường thẳng (1) khi và chỉ khi ax + by + c ≠ 0

Đọc tiếp  Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề cực trị điện áp

TẢI PDF TÀI LIỆU