Đề cương ôn tập HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội, giúp các em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Hóa học 10.

Đề cương ôn tập HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm có 06 trang, đề cương trình bày các nội dung kiến thức Hóa học 10 mà các em cần phải ôn tập, cùng với đó, đề cương cũng giới thiệu một số câu hỏi và bài tập Hóa học 10 tiêu biểu có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Hóa học 10 năm học 2018 – 2019.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
Khái quát nhóm Halogen:
+ Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
+ Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử, một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm.
+ Cấu hình lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen tương tự nhau. Tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hóa mạnh.
+ Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm halogen.
+ Mối liên hệ giữa cấu hình lớp electron ngoài cùng, độ âm điện, bán kính nguyên tử … với tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hoá mạnh.
Clo:
+ Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.
+ Tính chất hoá học cơ bản của clo là phi kim mạnh, có tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử.
Hiđro clorua – Axit clohiđric:
+ Cấu tạo phân tử, tính chất của Hiđro clorua (tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric).
+ Tính chất vật lí, điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
+ Dung dịch HCl là một axit mạnh, có tính khử.
+ Tính chất, ứng dụng của một số muối clorua, phản ứng đặc trưng của ion clorua.
Một số hợp chất có oxi của clo:
+ Thành phần hóa học, tính chất, ứng dụng một số hợp chất có oxi của clo (nước Gia-ven, clorua vôi).
+ Nguyên tắc sản xuất một số hợp chất có oxi của clo (nước Gia-ven, clorua vôi).
Flo – Brom – Iot:
+ Sơ lược về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, điều chế đơn chất halogen (Flo – Brom – Iot) và một vài hợp chất của chúng.
+ Tính chất hóa học cơ bản của Flo – Brom – Iot là tính oxi hóa.
+ Flo có tính oxi hóa mạnh nhất; nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần trong nhóm halogen (từ Flo đến Iot).

Đọc tiếp  Bài tập chuyên đề halogen, oxi lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU