Đề cương ôn tập HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội, giúp các em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 Địa lý 10.

Đề cương ôn tập HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm có 19 trang, đề cương trình bày các nội dung kiến thức Địa lý 10 mà các em cần phải ôn tập, cùng với đó, đề cương cũng giới thiệu một số câu hỏi và bài tập Địa lý 10 tiêu biểu có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Địa lý 10 năm học 2018 – 2019.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
1. Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành nông nghiệp. Tại sao không ngành nào có thể thay thế được nông nghiệp?
2. Trình bày vai trò, đặc điểm ngành công nghiệp. Tại sao công nghiệp lại góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội?
3. Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có đặc điểm phân bố như thế nào? Tại sao?
4. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm có đặc điểm phân bố như thế nào? Tại sao?
5. Phân tích vai trò của ngành dịch vụ.
6. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến ngành dịch vụ. Tại sao mức sống và thu nhập thực tế lại ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
7. Trình bày vai trò của ngành thương mại. Tại sao thông qua xuất nhập khẩu các quốc gia lại tìm ra động lực để phát triển?

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU