Đề cương ôn tập HK1 Sinh học 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Sinh học 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Sinh học 10 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Sinh học 10 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Sinh học 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
I. Lí thuyết:
A. CHỦ ĐẾ: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA SỰ SỐNG.
Nội dung 1: Tế bào nhân thực.
Câu 1: Đặc điểm chung của tế bào nhân thực.
Câu 2: Cấu trúc và chức năng của nhân tế bào.
Câu 3: Cấu trúc và chức năng các bào quan của tế bào chất (Riboxom, ti thể, lục lạp, lưới nội chất, bộ máy gôn gi, lizoxom, không bào)?
Câu 4: Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.
Nội dung 2: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
Câu 1: Trình bày quá trình vận chuyển các chất qua màng sinh chất theo cơ chế thụ động (nguyên lý khuếch tán các chất; các con đường vận chuyển và đặc điểm các chất vận chuyển; điều kiện vận chuyển, khái niệm, ví dụ).
Câu 2: Phân biệt các loại môi trường trong tế bào.
Câu 3: Trình bày quá trình vận chuyển các chất qua màng sinh chất theo cơ chế chụ động (con đường vận chuyển, đặc điểm các chất vận chuyển, điều kiện, khái niệm, ví dụ).
Câu 4: Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất (các chỉ tiêu: con đường vận chuyển, đặc điểm chất vận chuyển, chiều vận chuyển, năng lượng, ví dụ).
Câu 5: Khi nào thì tế bào cần thực hiện phương thức xuất bào, nhập bào? Trình bày quá trình xuất bào và nhập bào.
B. CHỦ ĐỀ: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO.
Nội dung 1: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.
Câu 1: Năng lượng là gì? Trong tế bào sống có những dạng năng lượng nào?
Cậu 2: Xét về trạng thái tồn tại thì có mấy loại năng lượng, đó là những loại năng lượng nào? Phân biệt các loại đó (khái niệm và ví dụ minh họa).
Câu 3: Cấu tạo và chức năng của ATP. Vì sao ATP vừa là hợp chất cao năng và vừa là đồng tiền năng lượng của tế bào?
Câu 4: Vì sao liên kết cao năng trong ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng?
Câu 5: Chuyển hóa vật chất là gì? Phân biệt đồng hóa và dị hóa (khái niệm, năng lượng, ví dụ). Nêu mối quan hệ giữa 2 quá trình này.
Nội dung 2: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.
Câu 1: Enzim là gì? Cấu trúc của enzim? Vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất của tế bào.
Câu 2: Trình bày cơ chế tác dụng của enzim ? Cho ví dụ minh họa.
Câu 3: Enzim có những đặc tính nào? Cho ví dụ minh họa tương ứng của mỗi đặc tính.
Câu 4: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim.
II. Bài tập:

Đọc tiếp  900 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU