Đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Lịch sử 11 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Lịch sử 11 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921).
I. Tình hình nước Nga trước cách mạng?
II. Cách mạng tháng 2 năm 1917.
III. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
IV. Ý nghĩa LS của CMT Mười Nga.
Bài 10: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1941).
I. Chính sách kinh tế mới và tác động của nó đối với nền kinh tế Nga.
II. Sự thành lập LBCHXHCNXV.
III. Công cuộc XDCNXH ở LX (1925 – 1941).
Chuyên đề: CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 – 1939).
I. Trật tự thế giới mới sau CTTGI – Hệ thống Vecxai – Oasinhtơn.
II. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và những tác động.
III. Nước Mĩ trong những năm 1929 – 1939.

Đọc tiếp  Bộ 8 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 11 năm 2020-2021 (Có đáp án)

B. MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO
– Nhận xét tình hình nước Nga trước cách mạng?
– Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?
– Vì sao trong năm 1917 ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng.
– Hậu quả về chính trị, xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với các nước tư bản?
– Chính sách kinh tế mới và tác động của nó đối với nền kinh tế Nga.
– Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và những tác động.
– Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven.

TẢI PDF TÀI LIỆU