Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Hóa học 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Hóa học 10 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Hóa học 10 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
Chương I:
I. Lý Thuyết: Thành phần nguyên tử và Hạt nhân nguyên tử – Cấu tạo vỏ nguyên tử và cấu hình electron nguyên tử.
1) Trong nguyên tử gồm có những hạt cơ bản nào? Những hạt đó có điện tích và khối lượng là bao nhiêu?
2) Cách viết ký hiệu hoá học của 1 nguyên tử.
3) Cách tính số p, n, e dựa vào ký hiệu hoá học của nguyên tử và tính giá trị A.
4) Thứ tự mức năng lượng của các phân lớp electron được viết như thế nào?
4) Số electron tối đa trong 1 phân lớp và trong 1 lớp.
5) Viết cấu hình electron của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn.
II. Bài Tập:
Chương II:
I. Lý Thuyết: Bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e các nguyên tố hoá học – Sự biến đổi tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
1) Những nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn.
2) Chu kì là gì? Nhóm nguyên tố là gì? Đặc điểm của chu kì và nhóm nguyên tố (nhóm A).
3) Đặc điểm của electron ở lớp ngoài cùng cho ta biết điều gì?
4) Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố trong 1 chu kì và 1 nhóm A.
5) Tìm hoá trị cao nhất của các nguyên tố khi tạo hợp chất với Oxi và hiđro.
6) Viết công thức oxit và hiđroxit tương ứng.
7) So sánh tính axit, bazơ của các oxit và hiđroxit trong cùng 1 chu kì và cùng 1 nhóm A.
8) Tìm vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn khi biết cấu hình e hay số thứ tự nguyên tố.
9) Từ vị trí suy ra cấu tạo và tính chất của 1 nguyên tử nào đó.
II. Bài Tập:
Chương III:
I. Lý Thuyết: Liên kết hoá học, hoá trị và số oxi hoá.
1) Thế nào là ion, ion dương, ion âm? Viết phương trình hình thành ion của chúng.
2) Liên kết CHT và LK ion là gì? Tính chất chung của hợp chất có liên kết CHT và hợp chất có LK ion?
3) Viết công thức electron của những phân tử có LK CHT.
4) Xác định hoá trị của các nguyên tố trong hợp chất ion và hợp chất CHT?
5) Các quy tắc xác định số oxi hoá.
6) Dựa vào các quy tắc xác định số oxh tính số oxi hoá của các nguyên tố trong phân tử đơn chất, phân tử hợp chất, ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử.
II. Bài Tập:
Chương IV:
I. Lý Thuyết: Phản ứng oxi hoá – khử.
1) Các khái niệm: chất oxh, chất khử, qt oxh, qt khử là gì?
2) Lập phương trình hoá học của phản ứng oxh khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
II. Bài Tập:

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập Hóa học 10 HK2 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU