Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

Nhằm giúp các em học sinh lớp 10 tìm kiếm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa HK1 Hóa học 10 và thi HK1 Hóa học 10, tailieumonster.com giới thiệu đến các em đề cương ôn tập HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội, đề cương gồm 6 trang trình bày các đơn vị kiến thức Hóa học 10 cần nắm, hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm – tự luận Hóa học 10 tiêu biểu và nhiều khả năng xuất hiện trong đề thi để các em tự rèn luyện.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
+ Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là – 3p5. Nguyên tử Y có phân lớp có mức năng lượng cao nhất là 4s1. Viết cấu hình electron của nguyên tử R, Y? Cho biết R, Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích ngắn gọn?
+ Cho các giá trị độ âm điện sau: Na (0,93); H (0,22); O (3,44). Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Phân tử NaOH vừa chứa liên kết cộng hóa trị vừa chứa liên kết ion.
B. Phân tử NaOH chỉ chứa liên kết cộng hóa trị.
C. Phân tử NaOH chỉ chứa liên kết ion.
D. không xác định được liên kết trong phân tử NaOH.
+ Cho m gam sắt để ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp X gồm sắt và các oxit sắt. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc). Xác định m?

Đọc tiếp  Bài tập chuyên đề halogen, oxi lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU