Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Địa lý 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
Bài số 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập.
Bài số 2. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Việt Nam.
Bài số 6 – 7. Việt Nam là đất nhước nhiều đồi núi.
Bài số 8. Thiên nhiên Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.
Bài số 9 – 10. Thiên nhiên Việt Nam nhiệt đới ẩm gió mùa.
Bài số 11 – 12. Thiên nhiên Việt Nam phân hóa đa dạng.
Bài số 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Bài số 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
Bài số 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư.

Đọc tiếp  Một số phép tính thường gặp bài thi địa lý THPTQG 2022