Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Địa lý 11 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Địa lý 11 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
Câu 1. Trình bày những đặc điểm về lãnh thổ và vị trí địa lí của Hoa Kì.
Câu 2. Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vùng phía Tây Hoa Kì.
Câu 3. Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vùng phía Đông Hoa Kì.
Câu 4. Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vùng Trung tâm Hoa Kì.
Câu 5. Hãy phân tích đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới sự phát triển kinh tế – xã hội Hoa Kì.
Câu 6. Giải thích đặc điểm nền kinh tế của Hoa Kì.
Câu 7. Trình bày đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kì.
Câu 8. Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp của Hoa Kì.
Câu 9. Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của Hoa Kì.
Câu 10. Trình bày biểu hiện bốn mặt tự do lưu thông trong hợp tác, liên kết các thành viên của EU.
Câu 11. Trình bày sự hợp tác và liên kết EU trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.
Câu 12. Các liên kết vùng châu Âu của EU được thể hiện như thế nào?
Câu 13. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Liên Bang Nga.
Câu 14. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của dân cư đối với sự phát triển kinh tế của Liên Bang Nga.

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

TẢI PDF TÀI LIỆU