Đề cương ôn tập Địa lý 12 HK2

Đề cương ôn tập Địa lý 12 HK2

Các vấn đề được đề cập trong đề cương Địa lý 12 HK2 gồm:
+ Lao động và việc làm
+ Đô thị hóa
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
+ Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
+ Vấn đề phát triển nông nghiệp
+ Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
+ Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
+ Cơ cấu ngành công nghiệp
+ Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
+ Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
+ Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
+ Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
+ Kinh tế vùng trung du miền núi Bắc Bộ
+ Kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng
+ Kinh tế vùng Bắc Trung Bộ
+ Kinh tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ
+ Kinh tế vùng Tây Nguyên

TẢI SÁCH PDF
Đọc tiếp  [PDF] SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐỊA LÝ LỚP 12 THPTQG 2022