Đề cuối kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Việc làm tương trong dân gian thực chất là tạo điều kiện thuận lợi để vi sinh vật thực hiện quá trình nào sau đây?
+ Phoocmandehit là chất làm bất hoạt các prôtêin. Do đó, chất này được sử dụng rộng rãi trong thanh trùng, đối với vi sinh vật, phoocmandehit là?
+ Vi khuẩn nitrat sinh trưởng được trong môi trường thiếu ánh sáng và có nguồn cacbon chủ yếu là CO2. Như vậy, hình thức dinh dưỡng của chúng là.

Đọc tiếp  Đề thi học kỳ 2 Sinh học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh