Đề cuối kỳ 2 Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho ngoại thương ở nước ta phát triển mạnh mẽ trong các thế kỉ XVI – XVIII là gì?
+ Việc nhà Lý gả công chúa và ban hành chức tước cho các tù trưởng dân tộc ít người nhằm mục đích gì?
+ Nội dung nào sau đây không minh chứng máy hơi nước ra đời đánh dấu một bước ngoặt của cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX?

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Lịch sử 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh