Đề cuối kỳ 2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Cho 5 gam kẽm viên vào 50 ml dung dịch HCl 1M ở nhiệt độ thường (25oC). Sự thay đổi yếu tố nào sau đây không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
+ Cho 2 kim loại Mg và Al tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0,2M. Sau phản ứng thu được V lít khí không màu (đktc). Giá trị của V là?
+ Cho các chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số chất phản ứng mà H2SO4 đóng vai trò chất oxi hóa mạnh là.

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Hóa học 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc