Đề cuối kỳ 2 Địa lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề cuối kỳ 2 Địa lý 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

+ Một ô tô vận chuyển 5 tấn hàng từ Hải Dương lên Hà Nội với quãng đường dài 60 km. Khối lượng luân chuyển hàng hóa của ô tô đó là?
+ Phân loại tài nguyên thiên nhiên theo khả năng có thể bị hao kiệt, loại tài nguyên thiên nhiên không khôi phục được là.
+ Vì sao để phát triển kinh tế -xã hội miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước?

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Địa lý 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc