Đáp án và lời giải chi tiết đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học

Đáp án và lời giải chi tiết đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học

+ Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lạc ở vi khuẩn E. coli, prôtêin nào sau đây được tổng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?
+ Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là A và a. Nếu tần số alen A là 0,4 thì tần số alen a của quần thể này là?
+ Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ.
Đọc tiếp  Đề thi ĐGNL chuyên biệt 2021 môn Sinh học trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh