Chuyên đề liên kết hóa học

Nhóm 4 lớp 10 Hóa trường THPT chuyên Quốc Học, với đề tài tiểu luận của mình là “Liên Kết Hóa Học”, chúng tôi hy vọng đã có thể chuyển tải những nội dung cơ bản và phù hợp với kiến thức phổ thông nâng cao về các mấu chốt, trọng tâm cơ bản của nội dung này. Xin được chia tiểu luận này làm 2 phần: Lí thuyết và bài tập.

Phần lí thuyết – bằng những kiến thức của mình cùng với việc tham khảo một số tài liệu, chúng tôi muốn truyền tải phần nội dung của “Liên Kết Hóa Học” một cách ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu. Những phần kiến thức trong tiểu luận cũng có giới hạn trong chương trình chuyên lớp 10.
Phần bài tập – Là những đề bài, những bài tập mà mỗi thành viên trong nhóm thu thập và đóng góp, đi cùng đề bài là bài giải. Những bài tập này, theo chúng tôi nhận xét là không phải dễ, nhưng cũng không quá khó nếu tìm hiểu lí thuyết kĩ càng.
Nhóm chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự góp ý của thầy cô và bạn đọc để bổ sung những điểm khuyết hay sửa chữa những nhầm lẫn và sai sót. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã dành thời gian theo dõi tiểu luận này. Nhóm 4 lớp 10 Hóa, THPT chuyên Quốc Học Niên khóa 2010 – 2013.

Đọc tiếp  112 bài tập trắc nghiệm phản ứng oxi hóa – khử có đáp án

Mục lục:
Lời nói đầu 2.
A. Khái quát về liên kết hóa học 3.
B. Các dạng lien kết hóa học chủ yếu 4.
I. Liên kết ion 4.
II. Liên kết cộng hóa trị 7.
III. Liên kết kim loại 13.
IV. Các mối liên kết yếu 14.
C. Các lí thuyết về liên kết 15.
I. Thuyết VB 15.
II. Sự lai hóa 17.
III. Mô hình VSEPR 23.
IV. Mô hình liên kết bị uốn cong 25.
V. Thuyết MO 26.
D. Các tinh thể 35.
I. Tinh thể nguyên tử 35.
II. Tinh thể phân tử 36.
III. Tinh thể ion 37.
IV. Tinh thể kim loại 38.
E. Bài tập vận dụng 39.
Các tư liệu tham khảo 84.

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU