Chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Tài liệu gồm 08 trang, tổng hợp lý thuyết và tuyển chọn bài tập trắc nghiệm (có đáp án) chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật trong chương trình Sinh học 11.

1. Vận chuyển nước và khoáng.
+ Phần 1. Lý thuyết trọng tâm chủ đề vận chuyển nước và khoáng.
+ Phần 2. Bài tập tự luyện chủ đề vận chuyển nước và khoáng.
2. Dinh dưỡng khoáng.
+ Phần 1. Lý thuyết trọng tâm chủ đề dinh dưỡng khoáng.
+ Phần 2. Bài tập tự luyện chủ đề vận dinh dưỡng khoáng.
3. Quang hợp.
+ Phần 1. Lý thuyết trọng tâm chủ đề quang hợp.
+ Phần 2. Bài tập tự luyện chủ đề vận quang hợp.
4. Hô hấp.
+ Phần 1. Lý thuyết trọng tâm chủ đề hô hấp.
+ Phần 2. Bài tập tự luyện chủ đề hô hấp.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập học kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội