[PDF] Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

Cuốn sách Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT do Thầy Phan Khắc Nghệ biên soạn nhằm giúp những em học trò lớp 12 mang tài liệu để ôn luyện, cũng cố kiên cố kiến thức đã học, đoàn luyện kỹ năng giải bài tập, từng bước hình thành và lớn mạnh năng lực độc lập thông minh để đạt được kết quả cao nhất trong những kỳ thi đặc thù là kỳ thi THPT quốc gia do bộ Giáo Dục đơn vị sắp đến.

Xem thêm: Sách ôn thi THPT quốc gia môn Sinh

Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT có gì?

Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT
Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

Cuốn sách Chinh Phục nghi vấn lý Thuyết sinh học Theo Chủ Đề thành lập dựa trên kinh nghiệm luyện thi và tham gia biên tập đề thi tuyển sinh THPT đất nước phổ quát năm, tác fake đã tổng hợp đa số các câu hỏi lý thuyết sinh học bám sát chương trình và nội dung đề thi để tạo ra Cả nhà đọc.

Đọc tiếp  Ôn Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia 2022 Bài Thi Khoa Học Tự Nhiên

Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT có những phần:

Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT
Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

Cuốn sách được soạn theo những chủ đề  các phần sau:

  • Phần 1: tóm tắt nội dung, kiến thức của chương trình
  • Phần 2: Hệ thống những thắc mắc lý thuyết bám sát chương trình và đề thi.
  • Phần 3: hướng dẫn giải chi tiết. Chúng tôi mong rằng cuốn sách sẽ là tài liệu giúp học sinh đoàn luyện những mức độ tư duy để đạt được kết quả cao trong kỳ thi gần tới.

Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT Mục Lục

Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT
Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

Chủ đề 1. Cơ sở vật chất di truyền ở cấp phân tử.

Chủ đề 2. Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể.

Chủ đề 3. Quy luật di truyền

Chủ đề 4. Di truyền quần thể, ứng dụng di truyền học vào chọn giống, di truyền người

Chủ đề 5. Bằng chứng tiến hoá và các thuyết tiến hóa

Chủ đề 6. Nhân tố tiến hoá

Chủ đề 7. Các cơ chế cách li và sự hình thành loài mới.

Chủ đề 8. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất

Chủ đề 9. Cá thể và quần thể sinh vật

Chủ đề 10. Quần xã sinh vật.

Chủ đề 11. Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

Chủ đề 12. Chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái

Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT Bản PDF

Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

Đọc tiếp  [PDF] Tải Sách Mega 39 đề chinh phục kỳ thi thpt quốc gia môn sinh học

Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT Đọc Thử

Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT
Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ:
I. Nhận biết:
Câu 1: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm
sắc thể là

A. 4n. B. n. C. 3n. D. 2n.
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2017)

Câu 2: Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?

A. Xitôzin. B. Uraxin. C. Timin. D. Ađênin.
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2017)

Câu 3: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm
sắc thể là

A. 2n – 1. B. 4n. C. 2n + 1. D. 3n.
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2017)

Câu 4: Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?

A. Restrictaza. B. ARN pôlimeraza. C. ADN pôlimeraza. D. Ligaza.
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2017)

Câu 5: Trong kĩ thuật chuyển gen, loại enzim nào sau đây được dùng để nối các đoạn ADN với nhau tạo ADN
tái tổ hợp?

A. Restrictaza. B. Ligaza. C. ADN pôlimeraza. D. ARN pôlimeraza.
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017)

Câu 6: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là

A. 2n + 1. B. 2n – 1. C. n + 1. D. n – 1.
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017)
Đọc tiếp  [PDF] Tải Sách Bí quyết chinh phục lý thuyết sinh học 2022

Câu 7: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mã hóa axit amin mêtiônin?

A. 5’UAA3’. B. 5’UUA3’. C. 5’UGU3’. D. 5’AUG3’.
(Đề Thi THPTQG Mã 203 – 2017)

Câu 8: Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?

A. Valin. B. Mêtiônin. C. Glixin. D. Lizin.
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2018)

Câu 9: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?

A. rARN. B. mARN. C. tARN. D. ADN.
(Đề Thi THPTQG Mã 201 – 2018)

Câu 10: Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5’AUA3′. B. 5’AUG3′. C. 5’AAG3′. D. 5’UAA3′.
(Đề Thi THPTQG Mã 202 – 2018)

Câu 11: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

A. ADN. B. mARN. C. tARN. D. Prôtêin.
(Đề Thi Minh Họa THPTQG – 2019)

Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT Review sách


Tủ Sâu Lý Thuyết Sinh Học – Luyện Thi Đại Học I Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

Tải Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT Tải sách PDF

Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT
Sách Chinh Phục Lý Thuyết Sinh Học THPT

TẢI FULL PDF

Đọc thêm nhiều sách tại: