Bộ câu hỏi trả lời nhanh môn Lịch Sử 12

Việc học Lịch sử theo mốc sự kiện hoặc theo từ khóa giúp bạn nhớ nhanh và dễ dàng vận dụng vào các câu trắc nghiệm. Tài Liệu Monster xin gửi tới bạn bảng câu trả lời nhanh môn Lịch Sử lớp 12 theo các từ khóa quan trọng dưới đây để tham khảo.

1. Sự kiện được coi như như một “hồi chuông” thức tỉnh tinh thần yêu nước đối với nhân dân ta là: NAQ gửi bả yêu sách đến hội nghị Vexai 18/6/1919.

lich su 12

Câu trả lời nhanh môn Lịch sử lớp 12 được chia làm Lịch sử Việt Nam và Lịch sử Thế giới. Trong đó,

Lịch sử Việt Nam chia thành các giai đoạn:

1/ Giai đoạn 1919 – 1930

2/ Giai đoạn 1930 – 1945

3/ Giai đoạn 1945 – 1954

4/ Giai đoạn 1954 – 1975

5/ Giai đoạn 1975 – 2000

Lịch sử Thế giới chia thành các chương:

1/ Trật tự 2 cực Ianta

2/ Liên xô và các nước Đông Âu – Liên bang Nga

3/ Á, Phi, Mỹ La tinh

4/ Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản

5/ Quan hệ quốc tế sau 1945

6/ Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

Tải thêm tài liệu trắc nghiệm Lịch Sử: Tại đây

Đọc tiếp  400 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1945 - 2000