Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10

Nhằm giúp các em học sinh khối lớp 10 có thêm tư liệu ôn tập để hướng đến kỳ thi HSG Hóa học 10, tailieumonster.com giới thiệu cuốn sách các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10, sách được biên soạn bởi các tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường, ThS. Quách Văn Long, ThS. Hoàng Thị Thúy Hương. Sách gồm 453 trang trình bày xúc tích, dễ hiểu và khai thác đầy đủ mọi khía cạnh kiến thức theo từng chuyên đề Hóa học 10, giúp học sinh nhanh chóng lĩnh hội được nguồn tri thức phong phú về Hóa học 10 để phát triển năng lực tư duy, sáng tạo của mỗi học sinh.

Cuốn sách các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10 gồm 10 chuyên đề:
+ Chuyên đề 1. Cấu tạo nguyên tử.
+ Chuyên đề 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học và định luật tuần hoàn.
+ Chuyên đề 3. Cấu tạo phân tử và liên kết Hóa học.
+ Chuyên đề 4. Phản ứng oxi hóa – khử.
+ Chuyên đề 5. Nhiệt hóa học và nhiệt động học.
+ Chuyên đề 6. Động hóa học.
+ Chuyên đề 7. Cân bằng hóa học.
+ Chuyên đề 8. Điện hóa học.
+ Chuyên đề 9. Nhóm Halogen.
+ Chuyên đề 10. Nhóm Oxi.

Trong mỗi chuyên đề, tác giả đều chia thành 4 phần, bao gồm:
+ Phần 1. Lý thuyết cơ bản và nâng cao.
+ Phần 2. Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập.
+ Phần 3. Bài tập.
+ Phần 4. Hướng dẫn giải và đáp số.

Đọc tiếp  Bài tập chuyên đề halogen, oxi lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU