BOOTCAMP FOR THE TOEIC – TÀI LIỆU ÔN THI TOEIC THEO KỸ NĂNG [PDF + AUDIO]

BOOTCAMP FOR THE TOEIC – TÀI LIỆU ÔN THI TOEIC THEO KỸ NĂNG [PDF + AUDIO]

Bootcamp for the TOEIC được thiết kế xoay quanh sáu chủ điểm từ vựng thường xuất hiện trong đề thi TOEIC giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng cần thiết. 

Đọc tiếp  TRỌN BỘ BIG STEP TOEIC - BẢN ĐẸP [FULL PDF + AUDIO]