Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12 chương 1 Có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 12 chương 1 Có đáp án

3/ Vật dao động điều hoà. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ cực đại là 0,1s. Chu kì dao động của vật :
a. 0,05s b. 0,1s c. 0,2s d. 0,4s
4/ Vật dao động điều hoà. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ x = 0,5A là 0,1s. Chu kì dao động của
vật là:

TẢI PDF TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  Đề thi học sinh giỏi vật lý 12 tỉnh nghệ an đề 6